10 Câu Nói Truyền Cảm Hứng Sống

1. “Người duy nhất mà bạn định trở thành chính là người mà bạn quyết định trở thành.”  - Ralph Waldo Emerson

2. “Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình.  Sống là tự hoàn thiện bản thân.”  - George Bernard Shaw

3. “Chúng ta là những gì chúng ta lặp đi lặp lại.  Xuất sắc, sau đó, không phải là một hành động mà là một thói quen.”  - Aristotle

4. “Khi bạn muốn điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.”  - Paulo Coelho

5. “Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chí tử: can đảm để tiếp tục mới là điều quan trọng.”  - Winston Churchill

6. “Bạn chỉ sống một lần, nhưng nếu bạn làm đúng, một lần là đủ.”  - Mae West

7. “Không quan trọng bạn đi chậm như thế nào miễn là bạn không dừng lại.”  - Confucius

8. “Nếu bạn có thể mơ ước, bạn sẽ làm được.”  - Walt Disney

9. “Cuộc sống không phải là đi tìm chính mình.  Sống là tự hoàn thiện bản thân.”  - George Bernard Shaw

10. “Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.”  - Abraham Lincoln

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ