Tổng Hợp Những Câu Nói Truyền Cảm Hứng - Tập 11/ Hãy tử tế khi người khác lâm nạn và can đảm trong hoạn nạn của chính mình. -Khuyết danh


2/ Chuyện vui kể sai người thì là khoe khoang. Chuyện buồn kể sai người thì làm trò cười cho thiên hạ. -Khuyết danh


3/ Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại, sẽ chẳng có phiền não nào hết, có lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi chỉ là bởi vì suy nghĩ nhiều. -Khuyết danh


4/ Có lẽ những người nắm quyền lực trong tay, căn bản không có ai chân chính là người tốt hay kẻ xấu. Một vị anh hùng được vạn dân kính ngưỡng đồng thời cũng sẽ là kẻ thù của một quốc gia khác. -Khuyết danh


5/ Mỗi người có những lý do khác nhau cho cách sống của chính họ. -Khuyết danh


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ