Bạn Cần Tăng Nhận ThứcMình coi đọc sách như việc thiền bởi nó khiến mình quên hết mọi điều xung quanh và tập trung suy nghĩ có chiều sâu, tạo ra mối liên hệ vô giá giữa những ý tưởng trong đầu và những ý tưởng có trong sách. Đây là điều bạn rất khó có thể làm được khi xem video hoặc nghe sách nói vì nó khiến bạn tiếp nhận thông tin quá thụ động. Bộ não của bạn dường như ở thế thụ động và trở nên lười suy nghĩ.

Dành 1 tiếng đọc mỗi ngày đủ để khiến bạn trở thành một người hơn hẳn mức trung bình về nhận thức bản thân lẫn nhận thức xã hội.


Nội dung trong sách thường có chiều sâu hơn nhiều so với các bài viết rãi rác trên mạng xã hội hoặc trên mặt báo. Nếu bạn coi đọc sách như việc đi làm ở công ty thì đọc báo hay bài viết trên mạng xã hội gióng như đi làm chân tay ngắn hạn ở các tiệm ăn. Rất khó có thể tư duy một cách tổng thể chỉ qua một bài viết. Có chăng nó chỉ cho bạn cảm hứng để nghiên cứu sâu hơn. Kiến thức ở dạng nửa vời đôi khi còn nguy hiểm bởi khi hiểu sai hoặc không hiểu hết sẽ khiến chúng ta tư duy sai lệch và thậm chí là sinh ra định kiến về kiến thức đó.

Chiều sâu của sách làm tăng nhận thức của mình về bản thân và nhận thức của mình về người khác. Giống như mình nói lúc đầu, cuốn sách này sẽ tua chậm lại mọi thứ diễn ra hằng ngày, từ đó giúp bạn tăng nhận thức của bản thân với thực tế - vốn dĩ xảy ra rất nhanh và không dễ được bạn nắm bắt.

Mình đọc sách bởi mình muốn tăng self-awareness (nhận thức bản thân) và social awareness (nhận thức xã hội). Hai cái này không bao giờ là đủ. Nếu có “đủ”, thì họa chăng bộ não của bạn đang đánh lừa bạn mà thôi.

Tâm lý xem việc đọc sách như một công việc hạng hai. chỉ làm khi rảnh rổi nên được chấm dứt. Hãy coi nó như công việc full-time, dài hạn, toàn thòi gian. Sống chung với nó, chịu sướng khổ cùng nó.

Bạn cẩn ăn uống để cung cấp dinh dưỡng hằng ngày nhằm duy trì sự sống và bảo vệ bản thân. Bộ não của bạn cũng cần dinh dưỡng đến từ sách. Nếu không cung cấp loại dinh dưỡng này hàng ngày nó sẽ trở nên chậm, lỗi và già nhanh.

Mình sẽ đặt mục tiêu giúp bạn. Hãy đọc 5 tiếng mỗi ngày. Chỉ cần tưởng tượng đến việc này thôi - chưa cần bắt tay vào thực hiện - cũng đủ để bạn cảm nhận được sức mạnh của nó. Giờ hãy bắt tay vào làm và cảm nhận.


Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ