Những Ích Lợi Của Việc Thay Đổi Cuộc Sống

(Diana Degette -Thành viên Quốc hội Mỹ kiêm Phó Trưởng trợ lý đặc trách kỷ luật Đảng)

Khi còn là một cô bé, tôi đã muốn trở thành luật sư bởi suy nghĩ: Đó là cách tốt nhất để có thể giúp đỡ mọi người. Tôi vào trường luật và trở thành một luật sư vì lợi ích của cộng đồng, giúp đỡ người dân giải quyết các vấn đề pháp lý của họ.

Sau nhiều năm hành luật, tôi nhận ra mình có thể tạo ra những thay đổi tích cực hơn tớiz cuộc sống của mọi người nếu có thể lập ra, những điều luật tác động trực tiếp tới họ. Vì vậy, tôi tranh cử vào cơ quan lập pháp của Colorado và trúng cử.

Tôi nhận ra mình có thể đóng góp một cách tích cực ở đó. Sau bốn năm, tôi có cơ hội tranh cử vào Quốc hội Mỹ. Tôi đã trúng cử và hiện giờ đang hoàn thành nhiệm kỳ thứ sáu của mình tại đậy.

Từ những kinh nghiệm của mình, tôi có thể nói với các bạn rằng, không có cách nào tốt hơn cách thay đổi cuộc sống của mọi người. Tôi vẫn luôn tập trung vào các vấn đề bình đẳng xã hội, chăm sóc y tế, thúc đẩy nghiên cứu y học và bảo vệ môi trường. 

Dù bạn quan tâm tới lĩnh vực nào, có thể là khoa học, y tế cộng đồng, các vấn đề quận sự hay môi trường thì bạn hãy nỗ lực luôn hòa mình vào lĩnh vực đó để tạo dựng một sự nghiệp viên mãn, đồng thời nhận được những ích lợi từ việc thay đổi cuộc sống của mọi người. Chúc may mắn. Bạn chính là những nhà lãnh đạo tương lai.

Letters from leaders!!
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ