Lý Do Để Sống

(Leslie E. Bains)

Sau nhiều năm làm công việc mình yêu thích, tôi đã đạt được nhiều thành công trong việc lãnh đạo cả lĩnh vực kinh doanh và khu vực phi lợi nhuận. Tôi đã học được rằng, người lãnh đạo thành công là người có một sứ mệnh lớn lao hơn chính họ.

Nếu bạn theo đuổi tiền bạc hay địa vị, bạn sẽ khó lòng đuổi kịp chúng. Nhưng khi bạn có một sứ mệnh vượt ra ngoài những giới hạn, mọi người sẽ tự nhiên muốn là một phần trong sứ mệnh của bạn. Không có bất cứ ý tưởng, vấn đề gì dù nhỏ đi chăng nữa có thể trở thành sự thật mà không cần đến nhiều cánh tay - đó là sự thật trong kinh doanh cũng như trong hoạt động xã hội, hay ngay cả trong nghệ thuật.

Một nhà hiền triết đã từng nói: "Một người có lý tưởng sống sẽ sống bằng bất cứ cách nào". Tôi muốn bổ sung: "Một người có lý tưởng để lãnh đạo sẽ vượt qua bất cứ trở ngại nào".

Letters from leaders!!
Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ