Đây Không Phải Là Một Cuộc Thi Sắc Đẹp

(Charles O. Holliday - Chủ tịch kiêm CEO của công ty DUPONT)

Cuộc đời bạn không phải là một cuộc thi sắc đẹp, bạn không cần những lời tán thưởng, bạn cần đạt được kết quả và thành tựu


Hãy xác định công việc quan trọng nhất đối với bạn là gì, và sau đó lên kế hoạch để đạt được mục tiêu. Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ đạt được kết quả. Cuộc đời bạn không phải là một cuộc thi sắc đẹp, bạn không cần những lời tán thưởng, bạn cần đạt được kết quả và thành tựu. Đừng nhận lấy sự tán dương, và bạn không nên để mọi người có nhiều cơ hội tán dương bạn. Tốt hơn hết bạn nên mang lại lợi ích cho mọi người, bởi vì họ có thể biết ai đạt được những gì và đem lại kết quả gì. 


Tôi khởi đầu tại DuPont từ kỳ nghỉ hè sinh viên, lúc đó tôi nghĩ rằng, toàn bộ sự nghiệp của tôi ở DuPont sẽ chỉ kéo dài trong ba tháng. Tôi đã nghĩ nó sẽ thật tuyệt vời, bởi vì tôi có thể kiếm được gấp đôi số tiền mà tôi có thể kiếm được với những công việc trước đó. Tôi có được cơ hội làm việc tại một văn phòng đầy đủ tiện nghi. Tuy nhiên, tôi lại không mong muốn lập nghiệp ở DuPont, bởi tôi nghĩ tôi sẽ làm việc cùng cha. Tôi quyết tâm làm được nhiều nhất có thể, đem lại kết quả tốt nhất trong ba tháng đó. Do vậy, mỗi ngày đều thật quý giá, và tôi đã rất vui. Tôi có một "sự nghiệp ba tháng", đã làm hết sức, đạt được nhiều kết quả, niềm vui, và sau đó tôi bắt đầu lại từ đầu.


Letters from leaders!!

Mới hơn Cũ hơn

Biểu mẫu liên hệ